Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Vinogradar s magarcem

Vinogradar s magarcem

Vinogradar s magarcem

Na fotografiji je vinogradar Šandor Horvat koji je imao
vinograd ponad Kapavca na Verlikom Kamenu. Za pomoć pri
prenošenju potrebnog tereta za obrađivanje vinograda nerjetko su
vinogradari koristili magarce. Fotografija je snimljena ispod
nekadašnjeg vinograda Dragutina Lermana. U pozadini su kuće u
ulici Svetog Duha, a na vrhu brijega vidljiva je vinogradarska koliba.

LOKACIJA: Ulica Svetog Duha, Požega

Album: nepoznat

Categories: 60-te 20.st

Tags: #Horvat Šandor #Kapavac #magarac #Požeško vinogorje #vinograd #vinogradarska koliba #vinogradarstvo

Više

Sadnja vinove loze

Sadnja vinove loze

Fotografija prikazuje nadničare kako sade mladu vinovu lozu na okolčena mjesta. S desne strane je žena koja iz košara istresa mladice vinove loze. U sredini vlasnik Vladimir Vincijanović u odjelu s pumpericama nadgleda sadnju. U pozadini se vide mladi vinogradi i vinogradarske kolibe.
LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: Vladimir Vincijanović

Categories: 30-te 20. st.

Tags: #hlače pumperice #košar #nadničar #Požeško vinogorje #proljeće #radna odjeća #sadnja #Vincijanović Vladimir #vinograd #vinogradarska koliba

Više

Proljetni poslovi u vinogradu

Proljetni poslovi u vinogradu

Vinograd Vincijanovićevih, okrenut prema jugu i selu Komušina. Vrlo dragocjen pogled na niz vinograda s vinogradarskim kolibama. U prvom planu su nadničari koji ušicama sjekira zabijaju kolje, dok dvojica orezuju lozu.
LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: Vladimir Vincijanović

Categories: 30-te 20. st.

Tags: #kolje #moda #nadničar #obitelj #Požeško vinogorje #proljeće #proljetni radovi #radna odjeća #Vincijanović Vladimir #vinograd #vinogradarska koliba #vinogradarski pribor #zabijanje kolja

Više

U vinogradima

U vinogradima

Na livadi među vinogradima iznad kapelice svetog Vida na požeškom vinogorju, opušteno s veselim izrazima lica i cvijetom u kosi sjede dvije sestre Takač, Ana Medika udana za trgovca Vladu Vincijanovića koji fotografira i Hermina Medika udana za trgovca Miru Petrovića (između njih). U pozadini se vide vinogradi s vinogradarskim kolibama, te kapelica svetog Vida. Iza panorama s Papukom.
LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: Vladimir Vincijanović

Categories: 40-te 20. st.

Tags: #Ana Medika #druženje #Hermina Mimica #kapelica svetog Vida #mladi #panorama #Petrović #Petrović Miro #Požeško vinogorje #šegrt #trgovina #Vincijanović #vinograd #vinogradarska koliba

Više

Društvo u vinogradarskoj kolibi

Društvo u vinogradarskoj kolibi

Fotografija društva Mirka Čepelaka (u sredini, desno) u vinogradarskoj kolibi. Rijedak prikaz interijera vinogradarske kolibe i pijenja vina iz ampera. Vesela skupina mladića sjedi oko stola koji zauzima cijelu prostoriju kolibe. Na stolu je amper s vinom, boca soda vode, čaše rižnjare i keramički tranjuri. Na zidu je petrolejka. Očito se radi o društvu sina vlasnika vinograda koje je je proslaviljalo Grgurevo nekoliko dana prije proslave.

LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: nepoznat

Categories: 07.03.1965. godine

Tags: #Grgurevo #hrana i piće #mladi #pijenje vina #proslava #vinograd #vinogradarska koliba

Više