Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Kuća sa šindrom

Kuća sa šindrom

Kuća sa šindrom

Kuća obrtnika čizmara Tancoša u današnjoj ulici Svetog Roka, jedna od posljednjih s dvoslivnim krovom pokrivenim šindrom s tubastim zabatom okrenutim prema ulici, dimnjakom za sušenje mesa i usječenim trijemom. Bernardo Tancoš je s majkom snimljen u dvorištu obiteljske kuće s gospodarskim zgradama pred rušenje na Mladi Uskrs 1953. godine.
Iznad, na brijegu podno Sokolovca (posjed je nekada pripadao Grossovima) vidimo vinogradarsku kolibu okruglog tlocrta na kat, u obiteljskom vlasništvu Cezarine i njenog supruga upravitelja pošte Polanca koja je 1954. godine izgorila. Služila je kao vidikovac poput Thallerove osmerokutne na drugom brdu Požeškog vinogorja. Ovo je jedina za sada poznata njena fotografija.

LOKACIJA: Ulica Svetog Roka 17, Požega

Album: Foto Ivo

Categories: 08.04.1953.

Tags: #19. stoljeće #arhitektura #Bernardo Tancoš #Cezarina Polanc dj. Schemreksen #dimnjak #Dragica Tancoš dj. Barić #dvorište #Ivo Polanc #kapija #kuća #ograda #požeške ulice #Požeško vinogorje #šindra #trijem #vinogradarska koliba

Više

Kartanje u vinogradu

Kartanje u vinogradu

Društvo prijatelja koje se nedjeljom družilo u vinogradu, sjedi ispred vinogradarske kolibe obitelji Mihelčić (poslije Klarić) i karta preferans. Nikola Hak, tadašnji zamjenik direktora Zvečeva sjedi na klupi, desno od njega na pletenoj stolici sjedi Božena Čepelak, supružnici Drago i Alma Hanzl, te Blanka Tomaško, supruga direktora Zvečeva koji stoji iza kamere. Očito puše vjetar, pa žene imaju marame oko glave povezane na razne načine.

LOKACIJA: Vranovac, Požeško vinogorje

Album: Milan Tomaško

Categories: 60-te 20.st

Tags: #Alma Hanzl #arhitektura #Božena Čepelak dj. Szita #Drago Hanzl #druženje #kartanje #klupa #Nikola Hak #Olgica Kunić #Pišta Kunić #preferans #stol #vinograd #vinogradarska koliba #vrtni namještaj

Više

Thallerova koliba

Thallerova koliba

Jedna od vrlo rijetkih fotografija Thallerove kolibe s južne strane prije požara 1951. godine u kojemu je uništena. Vidimo osmerokutnu kolibu u tipu čardaka, tj vidikovca sa stožastim krovom prekrivenim šindrom i limenom zastavicom na vrhu. U prizemlju su vrata postavljena iznad dvije velike stepenice, te na katu jedan prozor. Nastala je kao vinogradarska koliba, vidikovac i mjesto za druženje u vinogradu obitelji Thaller u 19. stoljeću. Više od jednog stoljeća bila je vinogradarski simbol i zaštitni znak Požege, vidljiva sa svih strana grada.

LOKACIJA: Vranovac, Požeško vinogorje

Album: nepoznat

Categories: 50-te 20. st.

Tags: #arhitektura #kula #šetnja #Thallerova koliba #vidikovac #vinograd #vinogradarska koliba #vinogradarstvo

Više

Posveta vinogradarske kolibe

Posveta vinogradarske kolibe

Na fotografiji vidimo veselo društvo ispred nove kolibe
Franje Duića, požeškog brijača i vinogradara. Vinogradarsku kolibu
je nazvao prema svojoj starijoj kćerki 'Vila Zdenka'. Blagoslov
kolibe je okupio nekolicinu prijatelja, poznatih požeških trgovaca i
vinogradara koji su uz Duićevu obitelj uveličali ovu zgodu o čemu
su 23.lipnja 1932. godine pisale i požeške novine Slavonac.

LOKACIJA:
Garevica, Požeško vinogorje

Album: Franjo Duić

Categories: 19.06.1932. g.

Tags: #djeca #moda #vinogradarski običaj #vinogradarska koliba #vinograd #Vincijanović Stjepan #prase na ražnju #Nedela Nada dj. Duić #Miler Ferdo #druženje #Koydl Stjepan #Kindl Zdenka dj. Duić #Kindl Viktor #Ignac Stipanić #Duić Regina dj. Šultz #Duić Franjo #vinogradarstvo

Više

U vinogradu kume Fabijanke

U vinogradu kume Fabijanke

Na fotografiji je nekoliko ljudi na ulazu u vinograd
Fabijanovih podno Sokolovca. Jedan od njih je Franjo Duić, požeški
brijač, dok je gospođa Fabijan, žena požeškog gostioničara i
gradskog zastupnika naslonjena na stolac na kojemu sjedi mala
Zdenka Duić. Pažnju privlači katnica neobičnog oblika,
vinogradarska koliba pokrivena šindrom s drvenim ukrasnim
vijecem ispod krovišta, limenim zastavicama na vrhu, dok na fasadi
ispod krovišta ima dvije zidne slike.

LOKACIJA: Sokolovac, Požeško vinogorje

Album: Franjo Duić

Categories: 1925. g.

Tags: #Duić Franjo #Fabijan #Kindl Zdenka dj. Duić #košara #šindra #vinograd #vinogradarska koliba #zidna slika

Više

Vinogradarska koliba Martinčićevih

Vinogradarska koliba Martinčićevih

Fotografijom dominira prekrasna zidana mala i razvedena
vinogradarska koliba s dva trijema, zidanim i drvenim trijemom
ispod kojega je ulaz u podrum. Na prednjem trijemu je vlasnik
Vjekoslav Martinčić sa suprugom Katicom, a lijevo od njih iznad
vinograda na podestu kod kolibe trojica nadničara nabrano grožđe
prerađuju u ruljači muljači.

LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: Vjekoslav Martinčić

Categories: 14.10.1938. g.

Tags: #arhitektura #berba brožđa #drvena galanterija #Martinčić Katica #Martinčić Vjekoslav #muljača #nadničar #Požeško vinogorje #ruljača #vinograd #vinogradarska koliba #vinogradarstvo

Više

Josip Kindler u mladom vinogradu

Josip Kindler u mladom vinogradu

Josip Kindler snimljen pred svojim mladim vinogradom nad
Grginim Dolom. On je u zimskom kaputu sa šeširom, izgledno je da
se radi o ranom proljeću. Iza njega se lijepo vidi okolčen vinograd
u proljetnoj vegetaciji, te na vrhu brijega desno obrisi kolibe obitelji
Čmelar.

LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: nepoznat

Categories: 30-te 20. st.

Tags: #Kindler Josip #proljeće #vinograd #vinogradarska koliba #vinogradarsko kolje #vinogradarstvo

Više

Kindlerova vinogradarska koliba

Kindlerova vinogradarska koliba

Josip Kindler snimljen ispred obiteljske vinogradarske kolibe
u kojoj su živjeli vinciliri u jednoj sobi s kuhinjom, a jedna je soba
zadržana za vinogradarska druženja i goste.
Visoka katnica s malim prozorima, ulazom u gospodarski dio
okrenuta prema putu, dok je ulaz u kuću s velikim trijemom
okrenut prema vinogradima.
Vinciliri su organizirali rad u vinogradu, ali su se bavili i
gospodarenjem. Na primjer, Kindler je kupio dvije krave za njihove
potrebe, uz namirivanje potreba za mlijekom njegove obitelji.
Lijevo u prvom planu se vidi koš za kokoši, a desno iza plasta sijena
je bio prostor za kace.

LOKACIJA: Ulica Pavla Thallera 20, Požega

Album: nepoznat

Categories: 30-te 20. st.

Tags: #arhitektura #domaće životinje #gospodarenje #Kindler Josip #koš za hranjenja pilića #pas #štala #vinogradarska koliba #vinogradarstvo

Više

Kod Grujićevih u vinogradu

Kod Grujićevih u vinogradu

U vinogradu obitelji Grujić veselo društvo snimljeno ispred
vinogradarske kolibe: požeški liječnici Rajko i Dušanka Grujić s
kćerkom Rajkom Šimunović (požeška liječnica), njenim suprugom
Brankom (kulturni djelatnik), njegovim roditeljima Julijanom i
Mirkom, liječnicima Verom i Georgijem Diklić, liječnikom Zvonkom
Pečurom i suprugom Jasnom, gimnazijskom profesoricom. U
prvom planu je pas kao ravnopravni član raspoloženog društva.

LOKACIJA: Požeško vinogorje

Album: nepoznat

Categories: 10.06.1984. g.

Tags: #Diklić Georgije #Diklić Vera dj. Kraljević #Grujić Dušanka dj. Bogdanović #Grujić Rajko #pas #Pečur Jasna #Pečur Zvonko #Šimunović Branko #Šimunović Julijana dj. Mioković #Šimunović Mirko #Šimunović Rajka dj. Grujić #vinograd #vinogradarska koliba

Više

Prešanje grožđa poslije berbe

Prešanje grožđa poslije berbe

Ispred impozantne vinogradarske kolibe koju je sagradio
Ladislav Kraljević na djedovskom imanju Kraljevićevih u Dragi vrši
se proces prešanja grožđa uz pomoć mehanizirane ruljače muljače
koja je preko remena pokretana motorom traktora. Jedan nadničar
vilama ubacuje grožđe u stroj, drugi ga motkom potiskije, a treći
velikom kašikom za kom stoji u pozadini pokraj sreze pune grožđa.
Iz stroja u veliki škaf curi taki mlaz mošta. Proces nadgleda s
verande kolibe Dragan Kraljević, ministar vlade tadašnje države,
nećak Ladislava Kraljevića.

LOKACIJA:
Draga, požeški kraj

Album: Mirko Kraljević

Categories: 18.10.1938. g.

Tags: #berba brožđa #Draga #kašika za kom #Kraljević Dragan #Kraljević Ladislav #nadničar #preša #sreza #vile #vinogradarska koliba

Više
×