Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100
O projektu

O nama

Povuci dolje

Projekt Gradskog muzeja Požega Klub čitatelja vlastite prošlosti sakuplja, digitalizira i interpretira obiteljske fotografije u razdoblju od jednog stoljeća (za sada) Požege i Požeštine u cilju stvaranja vrlo vrijedne mnogostruko korisne baze podataka, te jačanja identiteta pojedinaca i cijele zajednice.
Obiteljske, mahom amaterske fotografije jedinstven su i neponovljiv izvor mnoštva povijesnih, kulturoloških, običajnih, socioloških, botaničkih i ostalih podataka vrlo važnih za razumijevanje prošlih vremena kao dijela vlastitog nasljeđa.

1000
Ljudi na fotografijama

Baza fotografija

Velika baza podataka uz fotografije skenirane vrhunskom opremom sadrži i vrlo kvalitetne metapodatke sakupljene putem intervjua s vlasnicima, ali i kroz druge dostupne izvore. Baza je lakopretraživa i u cijelosti dostupna u Gradskom muzeju Požega. Namijenjena je korištenju javnosti od vrtića do sveučilišta, istraživanju različitih stručnjaka (povjesničara, etnologa, kulturnih antropologa, botaničara, arhitekata, sociologa, modnih stilista…) pa je jedan od ciljeva svakako potknuti istraživanje mnoštva do sada nedovoljno istraženih tema.

B

Uključene dobne skupine

Obzirom da se ipak radi o nezaključenoj priči koja raste sa svakom novom fotografijom, novim saznanjem i informacijom, dio projekta su i redoviti sastanci Kluba, zamišljeni kao pojedinačni kulturni događaji na kojima kroz razgovor zajedničkim čitanjem detalja s fotografija doprinosimo rasvjetljavanju pojedinih tema. Drago nam je da na taj način uključujemo posjetitelje starije životne dobi kao žive prenositelje znanja i iskustava, te doprinosimo međugeneracijskom razumijevanju i poštovanju. Želja nam je da ti susreti putem interneta što kvalitetnije dolaze do što šireg kruga ljudi, posebice skupina koje ne mogu fizički sudjelovati (osobe s invaliditetom, građani u iseljeništvu, potomci osoba s fotografija) kako bismo proširili mrežu informacija i potakli postizanje cilja jačanja osobnog identiteta i identiteta zajednice.

U

Širenje projekta

Mrežna stranica projekta Kluba čitatelja vlastite prošlosti na kojoj se trenutno nalazite, još jedan je vrijedni dio projekta koji ima za cilj potaći interakciju i zanimanje najširih slojeva društva za vlastitu i zajedničku prošlost polazeći od stajališta da je svatko od nas zahvaljujući životima naših predaka dio povijesti sredine i nacije i da na to treba biti ponosan. Projekt je nastao u Gradskom muzeju Požega i trenutno fotografijama i saznanjima umrežava grad Požegu i Požeštinu. Za sada možemo samo sanjati koje bismo rezultate postigli kada bi ovaj projekt vremenom povezao cijelu Hrvatsku, a možda i šire.

Š
Klub čitatelja vlastite prošlosti izniman je projekt koji u sebi sadržava nekoliko značajnih sastavnica. U muzeološkom smislu ovo je veliki iskorak prema načinu prikupljanja odnosno interpretiranja baštine, posebno one zavičajne, u ovome slučaju fotografskog materijala iz privatnih zbirki, koji je često ostajao na marginama zanimanja AKM zajednice. U kulturološkom smislu on je primjer kako se muzeji  suodnose prema zajednici u kojoj djeluju, posebno u kontekstu uvažavanja memorije naših starijih sugrađana, koji se na ovaj način aktivno uključuju ne samo u rad muzejske ustanove, već i društva u cjelini.
Silvija Lučevnjak
Ispričane priče i fotografije su kroz povijest oblikovale i sačuvale kolektivna sjećanja pojedinih naroda. Zahvaljujemo Gradskom muzeju Požega na trudu da nam kroz ovaj sjajan projekt prikaže Požegu iz perspektive Požežana, vrati nam draga sjećanja, te u nama potiče pripadnost našem gradu i zavičaju.
Jasmina Radan
Obiteljske fotografije kao instrumenti koji mobiliziraju sjećanje, govore o sadašnjosti, jednako kao i o prošlosti, govore o osobi koja se sjeća, koliko i o osobi koje se sjeća. Kroz razgovore i susrete koji se organiziraju u Klubu čitatelja vlastite prošlosti arhivirana stvarnost na fotografijama dobiva novu dimenziju. Narativnost fotografskog zapisa prenosi se i izvan obiteljskog kruga i miješa sa zajedničkom poviješću – grada, okolice. Projekt nije osmišljen samo da arhivira i dokumentira prošlost grada i okolice, već da akteri stvaranja te prošlosti budu upravo i graditelji njezine budućnosti.
Melanija Belaj (iz recenzije)
Etnološki odjel Gradskog muzeja Požega na ovaj način popularizira etnološku znanost i rezultate njezina istraživanja uspostavljajući i održavajući veze s lokalnom zajednicom. Klub čitatelja vlastite prošlosti na svojim redovitim sastancima koji su ujedno i svojevrsni kulturni događaji, obrađuje pojedine teme na temelju fotografija iz baze projekta, razmjenjujući svoje podatke i saznanja. Pri tome je važno ukazati na neizmjeran doprinos ovoga projekta lokalnoj zajednici, ne samo u smislu prikupljanja i očuvanja bogate etnografske građe te nadogradnje postojećih znanja o njoj, već i činjenice da ovakav način komunikacije i rada s ljudima jest svojevrstan oblik terapije za osobe koje imaju mogućnost prisjećati se svoje prošlosti i o njoj u pozitivnoj atmosferi razgovarati.
Željka Petrović Osmak (iz recenzije)
Projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti originalan je i inspirativan koncept zaštite povijesne i kulturne baštine. Skupljajući i brinući se o fotografijama koje su dokument nekadašnje i nečije stvarnosti, ovaj projekt omogućuje upoznavanje prošlosti, kako vlastite tako i društva koje nas okružuje. Pričanjem, sjećanjem, skupljanjem uspomena koje se mogu prenijeti preko fotografija, Klub čitatelja vlastite prošlosti omogućuje da sami kreiramo svoju sadašnjost koja proizlazi upravo iz prošlosti koju smo kreirali većinom kroz emocije koje su sastavni dio svake fotografije.
Uršula Bešlić
×