Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100
O projektu

Ciljevi i misija

Povuci dolje

Poštovani ljubitelji baštine, dragi prijatelji prošlosti, Ova je stranica nastala kao vrlo važan dio projekta „Klub čitatelja vlastite prošlosti“ koji digitalizira, stvaranjem zajedničke baze podataka čuva, istražuje i interpretira obiteljske fotografije (za sada) s područja grada Požege i Požeštine. Na stranici projekta vremenom će se naći najzanimljiviji dijelovi osamdesetak do sada digitaliziranih obiteljskih zbirki s opisom i podacima.

Vjerujemo da će Vas objavljene fotografije s kratim opisom,
lako pretražive po zbirkama, autoru, vremenskom periodu, mjestu snimanja, temama i ključnim riječima te niz interaktivnih sadržaja (pronalaženje lokacije snimanja, vremenska lenta, baštinske priče, interpretacije fotografija poznatih osoba) potaći na istraživanje, razmišljanje o vlastitim precima, odnosno želju za dijeljenjem fotografija i saznanja sa svima nama poštovateljima prošlosti.

367
Obrađenih fotografija

Misija

Prošlost nekoga kraja ne čine samo zapisani povijesni događaji i poznati zaslužnici, nego svi koji su ikada živjeli na tim prostorima. Digitaliziranjem obiteljskih fotografija stvaramo zajedničke iznimno vrijedne dokaze njihovog postojanja, a njihovi životi, obiteljski, društveni odnosi, njihova djelovanja na bilo kojem području svakodnevlja zabilježeni fotografijom uz baštinske priče koje ih prate postaju dio zajedničke prošlosti pomažući nam razumijevati sebe i druge.

M

Vizija

- našu prošlost učiniti pitkom, zanimljivom i privlačnom zahvaljujući nikad viđenim fotografijama naših sugrađana
- interakcijom s posjetiteljima doći do što kvalitetnijih novih podataka, saznanja i baštinskih priča, gradeći tako ideju o zajedničkoj interpretaciji prošlosti
- jačanje osobnog i zajedničkog identiteta
- poticanje građana da se preko svojih predaka osjećaju kao važni, vrijedni i nezanemarivi dio
zajedničke prošlosti ovog dijela Hrvatske - kroz međusobnu razmjenu fotografija povezivati ljude, obitelji koje su prije nekoliko generacija izgubile kontakt
- čitanjem detalja s fotografija nastojati razumjeti način i okolnosti života naših predaka
- poticati međusobno uvažavanje, razumijevanje i toleranciju
- uključiti osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi koje jedino putem stranice mogu sudjelovati u projektu
- ojačati komunikaciju i povezati se s građanima u iseljeništvu čiji su preci nekada živjeli na ovom području.

V
Klub čitatelja vlastite prošlosti izniman je projekt koji u sebi sadržava nekoliko značajnih sastavnica. U muzeološkom smislu ovo je veliki iskorak prema načinu prikupljanja odnosno interpretiranja baštine, posebno one zavičajne, u ovome slučaju fotografskog materijala iz privatnih zbirki, koji je često ostajao na marginama zanimanja AKM zajednice. U kulturološkom smislu on je primjer kako se muzeji  suodnose prema zajednici u kojoj djeluju, posebno u kontekstu uvažavanja memorije naših starijih sugrađana, koji se na ovaj način aktivno uključuju ne samo u rad muzejske ustanove, već i društva u cjelini.
Silvija Lučevnjak
Ispričane priče i fotografije su kroz povijest oblikovale i sačuvale kolektivna sjećanja pojedinih naroda. Zahvaljujemo Gradskom muzeju Požega na trudu da nam kroz ovaj sjajan projekt prikaže Požegu iz perspektive Požežana, vrati nam draga sjećanja, te u nama potiče pripadnost našem gradu i zavičaju.
Jasmina Radan
Obiteljske fotografije kao instrumenti koji mobiliziraju sjećanje, govore o sadašnjosti, jednako kao i o prošlosti, govore o osobi koja se sjeća, koliko i o osobi koje se sjeća. Kroz razgovore i susrete koji se organiziraju u Klubu čitatelja vlastite prošlosti arhivirana stvarnost na fotografijama dobiva novu dimenziju. Narativnost fotografskog zapisa prenosi se i izvan obiteljskog kruga i miješa sa zajedničkom poviješću – grada, okolice. Projekt nije osmišljen samo da arhivira i dokumentira prošlost grada i okolice, već da akteri stvaranja te prošlosti budu upravo i graditelji njezine budućnosti.
Melanija Belaj (iz recenzije)
Etnološki odjel Gradskog muzeja Požega na ovaj način popularizira etnološku znanost i rezultate njezina istraživanja uspostavljajući i održavajući veze s lokalnom zajednicom. Klub čitatelja vlastite prošlosti na svojim redovitim sastancima koji su ujedno i svojevrsni kulturni događaji, obrađuje pojedine teme na temelju fotografija iz baze projekta, razmjenjujući svoje podatke i saznanja. Pri tome je važno ukazati na neizmjeran doprinos ovoga projekta lokalnoj zajednici, ne samo u smislu prikupljanja i očuvanja bogate etnografske građe te nadogradnje postojećih znanja o njoj, već i činjenice da ovakav način komunikacije i rada s ljudima jest svojevrstan oblik terapije za osobe koje imaju mogućnost prisjećati se svoje prošlosti i o njoj u pozitivnoj atmosferi razgovarati.
Željka Petrović Osmak (iz recenzije)
Projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti originalan je i inspirativan koncept zaštite povijesne i kulturne baštine. Skupljajući i brinući se o fotografijama koje su dokument nekadašnje i nečije stvarnosti, ovaj projekt omogućuje upoznavanje prošlosti, kako vlastite tako i društva koje nas okružuje. Pričanjem, sjećanjem, skupljanjem uspomena koje se mogu prenijeti preko fotografija, Klub čitatelja vlastite prošlosti omogućuje da sami kreiramo svoju sadašnjost koja proizlazi upravo iz prošlosti koju smo kreirali većinom kroz emocije koje su sastavni dio svake fotografije.
Uršula Bešlić