Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Poplava u Skenderlićevoj ulici

Poplava u Skenderlićevoj ulici

Poplava u Skenderlićevoj ulici

Poslije poplave 1957. godine kada se Orljava izlila i na tadašnju Skenderlićevu ulicu (danas Ulicu Ivana Gorana Kovačića), dva muškarca, jedan u kratkim hlačama a drugi zasukanih nogavica kopaju kanal preko cijele ulice kako bi voda mogla otjecati. Po sredini ceste koja nije asfaltirana je velika gomila zemlje. Iza se vidi lijeva strana ulice prema Kempfovoj ulici, točnije dugački plot s kapijom i kućom Bleiziffer koja je povučena u dvorište, te kuća obitelji Balog s dva velika prozora sa svjetlarnicima. Prema tragu od vode na fasadi vidljiva je razina poplave.

LOKACIJA: Ulica Ivana Gorana Kovačića 22, Požega

Album: Kazimir Krakar

Categories: 08.06.1957.

Tags: #arhitektura #kapija #kopanje #ograda #poplava #požeške ulice #prozor #Skenderlićeva ulica #Ulica Ivana Gorana Kovačića #vremenska nepogoda

Više

Noćni pogled na Požegu

Noćni pogled na Požegu

Fotografija pogleda na noćnu Požegu s Kalvarije otkriva nam
puno detalja. Vidimo na koji je način bila osvjetljna uža gradska
jezgra, te Stari grad. Zvonik crkve svete Terezije (danas katedrala)
bio je pokriven improviziranom kapom obzirom da ga je u lipnju te
godine srušio jak vjetar. Lijevo od crkve vidimo veliku građevinu od
četiri kata koja danas ne postoji, tadašnji Emma mlin, te do nje
dugačku zgradu Ljevaonice na dva kata. Osvjetljena je i bolnica na
kraju grada. Panoramski pogled pruža se do Papuka čiji se obrisi
vide na svjetlom nebu.

LOKACIJA: Kalvarija, Požega

Album: Franjo Duić

Categories: 20-te 20. st.

Tags: #arhitektura #bolnica #Emma mlin #gimnazija #Kalvarija #katedrala #ljevaonica #panorama #Papuk #rasvjeta #Stari grad #Sud #vremenska nepogoda

Više

Pogled na crkvu svete Terezije bez tornja

Pogled na crkvu svete Terezije bez tornja

Pogled sa Starog Grada na srušeni toranj barokne crkve
svete Terezije, danas katedrale. Uslijed velikog nevremena i
olujnog vjetra 14. lipnja 1926. godine toranj crkve se srušio na
glavnu lađu napravivši veliku štetu. Stari toranj je godinama prije
bio u vrlo lošem stanju te se za njegov popravak bezusješno
pokušavalo naći sredstava.

LOKACIJA:
Šetalište Stari Grad, Požega

Album: Franjo Duić

Categories: 14.06.1926. g.

Tags: #arhitektura #katedrala #oluja #vremenska nepogoda

Više

Poplava u Frankopanskoj

Poplava u Frankopanskoj

Na fotografiji se vidi ugao Orljavske i Frankopanske ulice za
vrijeme velike poplave 1972. godine kada se još neregulirana
Orljava izlila po cesti. Lijevo se vidi bicikl, a desno fićo s kotačima u
vodi. Fotografija je bila objavljena kao crtica uz tekst Jelenaka
Topića u Večernjem listu.

LOKACIJA: Frankopanska ulica, Požega

Album: Foto Kaća

Categories: 1972. g.

Tags: #Frankopanska ulica Požega #Orljavska ulica Požega #poplava #Ulica Pavla Radića Požega #vremenska nepogoda #Zrinska ulica Požega

Više

Gradnja tornja Terezinske crkve

Gradnja tornja Terezinske crkve

Na vrlo rijetkoj fotografiji vidi se dovršavanje novog tornja na
tadašnjoj baroknoj župnoj crkvi Svete Terezije Avilske (danas
katedrali požeške biskupije). Obzirom da je snimana sa Starog
grada (tada Štrosmajerovog šetališta) lijepo se vide detalji skele i
radnika na ljestvama. U lipnju 1926. godine orkanski vjetar je srušio
crkveni toranj, te je neko vrijeme bio postavljen zamjenski dok se
nisu sakupila sredstva za izgradnju novoga.

LOKACIJA: Stari grad, Požega

Album: Mirko Kraljević

Categories: 20-te 20. st.

Tags: #arhitektura #katedrala #radnik #skela #toranj #vremenska nepogoda

Više
×