Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

U dvorištu Varogasnog doma

U dvorištu Varogasnog doma

U dvorištu Varogasnog doma

Toranj Vatrogasnog doma sniman je iz dvorišta zgrade. Na
fotografiji je vidljivo loše stanje zgrade poslije Drugog svjetskog
rata (razlupani prozori). Desno od zgrade je red drvenih nogu za
mnoštvo stolova i klupa, te red namještenih klupa i stolova što
nam daje zaključiti o veličini društva koje ih je koristilo za vanjske
zabave. Potvrda da su građani i vatrogasci organizirali zabave i
druženja u svečanoj dvorani Doma, ali i na otvorenome u dvorištu.
Vatrogasni dom (danas Glazbena škola Požega) sagrađen je 1931.
godine prema nacrtima Viktora Aksmana (Vladoja Aksimovića),
obzirom da drveno spremište pokraj Gimnazije nije bilo dostatno
potrebama grada.

LOKACIJA: Vjekoslava Babukića 27, Požega

Album: nepoznat

Categories: 50-te 20. st.

Tags: #Aksimović Vladoje (Aksman Viktor) #arhitektura #domaće životinje #društva #dvorište #toranj #vatrogastvo #vrtni namještaj #zabava

Više

Gradnja tornja Terezinske crkve

Gradnja tornja Terezinske crkve

Na vrlo rijetkoj fotografiji vidi se dovršavanje novog tornja na
tadašnjoj baroknoj župnoj crkvi Svete Terezije Avilske (danas
katedrali požeške biskupije). Obzirom da je snimana sa Starog
grada (tada Štrosmajerovog šetališta) lijepo se vide detalji skele i
radnika na ljestvama. U lipnju 1926. godine orkanski vjetar je srušio
crkveni toranj, te je neko vrijeme bio postavljen zamjenski dok se
nisu sakupila sredstva za izgradnju novoga.

LOKACIJA: Stari grad, Požega

Album: Mirko Kraljević

Categories: 20-te 20. st.

Tags: #arhitektura #katedrala #radnik #skela #toranj #vremenska nepogoda

Više