Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Na ciglani

Na ciglani

Na ciglani

Fotografija prikazuje uskotračnu prugu i vagonet koji se
spušta nizbrdo prazan, dok se napunjen glinom vukao nazad
vitlom. Lijevo je kućica s drvenim prislonjenim stepenicama. Na
brijegu se naziru kuće ulice Pavla Radića.

LOKACIJA: Parna ciglana, Požega

Album: Vjekoslav Martinčić

Categories: 40-te 20. st.

Tags: #drugi svjetski rat #građevni materijal #Martinčić Zdravko #obrt #parna ciglana #tračnice #tvornica #uskotračna pruga #vagon

Više