Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Pečenje rakije

Pečenje rakije

Pečenje rakije

Trgovac Vladimir Vincijanović u svom dvorištu u odijelu s pumpericama sa suprugom Anom Medikom (rođenom Takač) zagrljen ispred kazana u kojem se peče rakija. Desno su dva nadničara u pohabanoj radnoj odjeći sa šeširima. Jedan mlađi muškarac posve desno u pumpericama okreče ručicu kazana.
LOKACIJA: Matice hrvatske 32, Požega

Album: Vladimir Vincijanović

Categories: 30-te 20. st.

Tags: #Ana Medika #dvorište #hlače pumperice #hrana i piće #kazan #moda #obitelj #pečenje rakije #radna odjeća #Vincijanović #Vincijanović Vladimir

Više

Pečenje rakije

Pečenje rakije

Fotografija pokazuje pečenje rakije u dvorištu Vladimira Vincijanovića. Kazan je smješten kraj bunara iza kojega je objeljeni cigleni zid koji odvaja dvorište od sporedne ulice. Nadničar u radnoj odjeći sa šeširom i opancima okreće ručicu kojom mješa kom. S desne strane curenje patoke u žbanju kontrolira vlasnik zaogrnut s kaputom na čijem je lijevom rukavu traka za ožalošćene.
LOKACIJA: Matice hrvatske 32, Požega

Album: Vladimir Vincijanović

Categories: 40-te 20. st.

Tags: #arhitektura #bunar #dvorište #hrana i piće #kazan #koš #nadničar #pečenje rakije #Vincijanović Vladimir #žbanja

Više