Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Duženje na orljavskoj adi

Duženje na orljavskoj adi

Duženje na orljavskoj adi

Grupa kupača na orljavskoj adi prije regulacije Orljave blizu
nekadašnje Protićeve brane (danas gostionica Calimero). Svi su u
kupaćim kostimima osim Marije i Ane Rosipal (mame i supruge
brijača Viktora Rosipala) koje su u haljinama kao domaćice,
obzirom da je ada bila uz njihove livade, pa je društvo bilo kod njih
u gostima na kupanju.
Svi sjede na tkanim prostirkama, vide se ostaci hrane u masnom
papiru i salveti, te društvena igra s kockama. Šeširdžija Bezuk
posve lijevo s maramom na ramenima i kapom na glavi u ruci drži
kolač. Iza njih su kupači u Orljavi, gore desno orljavski most, te
povišenje prema ulici Pavla Radića.

LOKACIJA: Ada na Orljavi, Požega

Album: nepoznat

Categories: 60-te 20.st

Tags: #Bezuk Josip #Rosipal Ana dj. Bauer #Ulica Pavla Radića Požega #Tancoš Pero #Tancoš Ljerka #Rosipal Viktor #Rosipal Marija dj. Piha #Rosipal Josip #orljavski most #Bezuk Mira #orljavska ada #most #kupanje #kupaći kostim #hrana i piće #druženje #zabava

Više

Obitelj Rosipal

Obitelj Rosipal

Fotografija prikazuje obitelj Rosipal koja je u Kaptol doselila
iz Češke sa tri sina. Jedn od njih je bio otac Viktora Rosipala brijača
koji je na fotografiji snimljen kao mala beba u jastuku. Drži ga
mama Marija Rosipal, djevojački Piha iz Jagodnjaka.
Na fotografiji vidimo četiri odrasla muškarca u odijelima s
kravatom kako stoje, ispred njih je stariji bračni par koji sjedi na
pletenim stolicama, te sa svake strane po jedna žena s dječacima
mlađe dobi na krilu. Lijevi, malo stariji ima igračku u ruci, dok desni
s dudom u jastuku spava. Ispred osoba na sredini kompozicije, dva
su dječaka različite dobi na podu. Prema tepihu i draperiji zaključiti
je da se radi o snimci u profesonalnom fotografskom ateljeu.

LOKACIJA: Požega

Album: nepoznat

Categories: 10-te 20. st.

Tags: #djeca #fotografska radnja #igračke #moda #obitelj #Rosipal Franjo #Rosipal Marija dj. Piha #Rosipal Viktor

Više