Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Poljska bolnica u Prvom svjetskom ratu

Poljska bolnica u Prvom svjetskom ratu

Poljska bolnica u Prvom svjetskom ratu

Vrlo rijetka i zanimljiva fotografija poljske bolnice vojske Austrougarske monarhije za vrijeme Prvog svjetskog rata. Uz brojne detalje vidi se drvena krovna konstrukcija, kreveti oblika sanduka, operacijski stol na kojemu liječnik s pregačom i medicinski tehničar s oznakom crvenog križa na rukavu zbrinjavaju ranjenika. Desno je ormarić s medicinskim priborom, a okolo mnoštvo vojnika.

LOKACIJA: Galicija

Album: nepoznat

Categories: 10-te 20. st.

Tags: #bolnica #liječnik #poljska bolnica #Prvi svjetski rat #ranjenik #uniforma #Vjenceslav Fleissig #Vojska Austrougarske monarhije #zdravstvo

Više

Služenje svete Mise na fronti

Služenje svete Mise na fronti

Vrlo rijetka fotografija iz Prvog svjetskog rata prikazuje služenje svete Mise na fronti pod brijegom ispred improviziranog oltara od borovih grana s velikim raspelom na vrhu. Desno od svećenika koji u liturgijskom ruhu stoji ispred i u ruci drži Sveto pismo stoje viši časnici, a lijevo veća grupa vojnika. Lijevo od oltara jedan vojnik služi kao ministrant. Svi imaju kape u ruci.

LOKACIJA: Galicija

Album: nepoznat

Categories: 10-te 20. st.

Tags: #bogoslužje #liturgija #oltar #priroda #Prvi svjetski rat #raspelo #svećenik #uniforma #Vojska Austrougarske monarhije

Više

Obitelj Rosipal

Obitelj Rosipal

Fotografija prikazuje obitelj Rosipal koja je u Kaptol doselila
iz Češke sa tri sina. Jedn od njih je bio otac Viktora Rosipala brijača
koji je na fotografiji snimljen kao mala beba u jastuku. Drži ga
mama Marija Rosipal, djevojački Piha iz Jagodnjaka.
Na fotografiji vidimo četiri odrasla muškarca u odijelima s
kravatom kako stoje, ispred njih je stariji bračni par koji sjedi na
pletenim stolicama, te sa svake strane po jedna žena s dječacima
mlađe dobi na krilu. Lijevi, malo stariji ima igračku u ruci, dok desni
s dudom u jastuku spava. Ispred osoba na sredini kompozicije, dva
su dječaka različite dobi na podu. Prema tepihu i draperiji zaključiti
je da se radi o snimci u profesonalnom fotografskom ateljeu.

LOKACIJA: Požega

Album: nepoznat

Categories: 10-te 20. st.

Tags: #djeca #fotografska radnja #igračke #moda #obitelj #Rosipal Franjo #Rosipal Marija dj. Piha #Rosipal Viktor

Više