Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Prijateljstvo i kumstvo

Na grobnici obitelji Kindler

 Na grobnici obitelji Kindler

Na groblju svetog Ilije tri mladića stoje uz nadgrobni
spomenik obitelji Kindler: s lijeva na desno Ratimir Koketi, mesar,
Denk, urar kod urara Josipa Horvata i Zvonimir Kindler, sin trgovca
Josipa Kindlera. Vrlo lijepo se vide nadgrobni spomenici i
grobljanski ukrasi iza njih, te drvo bez lišća po čemu razaznajemo
da je fotografija nastala u rano proljeće.

LOKACIJA: Groblje Svetog Ilije, Požega

Album: nepoznat

Categories: 40-te 20. st.

Tags: #Denk #grobljanski ukrasi #Groblje Svetog Ilije #grobnica #Kindler Zvonimir #Koketi Ratimir #moda #nadgrobni spomenik #obrt #raspelo

Više

Kod brijača

Kod brijača

Viktor Rosipal u bjeloj kuti stoji s brijačim aparatom iza
mušterije na brijačkoj stolici. Mušterija, trgovački putnik Zvečeva,
Zvonko Šaro sjedi ogrnut bijelim ogrtačem i čita novine.
Prepoznatljivi su dijelovi namještaja i opreme brijačkog salona koji
se nalazio u Cehovskoj ulici u kući krojača Bojanića. Obzirom da je
radnja bila preko puta suda, svakodnevne mušterije su mu bile
najčešće odvjetnici koji su dolazili na jutarnje brijanje prije posla.

LOKACIJA: Cehovska 9, Požega

Album: nepoznat

Categories: 60-te 20.st

Tags: #brijački namještaj #brijački pribor #brijačnica #interijer #obrt #radna odjeća #reklama #Rosipal Viktor #Šaro Zvonimir

Više

Dodjela priznanja Viktoru Rosipalu

Dodjela priznanja Viktoru Rosipalu

Na fotografiji Milan Markanjević (desno), predsjednik
Izvršnog odbora Udruženja samostalnih privrednika, ugostitelja i
prijevoznika (poslije saborski zastupnik) dodjeljuje doplomu i
plaketu brijaču Viktoru Rosipalu (lijevo). Svi prisutni muškarci koji
sjede u pozadini imaju crveni karanfil u zapučku. Prema
draperijama na prozorima, drvenoj oplati te stolcima vidljivo je da
se radi o većem skupu obrtnika u tadašnjem Domu JNA (danas
Veleučilište u Požegi). Lijevo u prvom redu sjedi Miroslav
Badanjak.

LOKACIJA: Vukovarska ulica 17, Požega

Album: nepoznat

Categories: 80-te 20. st.

Tags: #Badanjak Miroslav #interijer #Markanjević Milan #moda #obrt #priznanja #Rosipal Viktor #saborski zastupnik #socijalizam

Više

U krojačkoj radioni

U krojačkoj radioni

Krojačka radnja Đure Pihe na uglu Primorske i Županijske
ulice. Uz njegovu radnju, obrtničke radnje su još imali šeširdžija
Bezuk i postolar Bouček, odnosno frizerka Bouček. Bili si povezani
dvorištima. Viktor Rosipal je prije nego se odlučio za brijača,
šegrtovao godinu i pol dana kod krojača Pihe, tatinog bratića.
Fotografija prikazuje vlasnika sa suprugom Maricom (desno stoje),
Viktora Rosipala (sasvim lijevo) koji se tamo slučajno zatekao jer je
tada već radio kao brijač, te dvije djevojke krojačice u prvom planu
za šivaćim strojevima.

LOKACIJA: Primorska ulica 2, Požega

Album: nepoznat

Categories: 50-te 20. st.

Tags: #interijer #krojač #krojački metar #obrt #Piha Đuro #Piha Marica #Rosipal Viktor #šegrt #šivača mašina

Više

Kućna zabava

Kućna zabava

Fotografija grupe sudionika kućne zabave u vrlo veselom
raspoloženju pokazuje bit zajedničkog druženja bračnih parova
povezanih po obiteljskoj, prijateljskoj ili strukovnoj liniji koji su se
izmjenjivali u gostoprimstvu, obično vikendom.

LOKACIJA:
Požega

Album: nepoznat

Categories: 60-te 20.st

Tags: #Bouček Hanzi #Bouček Ljubica dj. Vodička #druženje #interijer #Leikauff Amalija dj.Stipetić #Leikauff Slavko #moda #obrt #Piha Đuro #Piha Marica #trgovina #zabave

Više

Majstori potkivači u Domobranskoj vojsci

Majstori potkivači u Domobranskoj vojsci

Fotografija pokazuje dva vojnika majstora potkivača u
hrvatskoj Domobranskoj vojsci. Lijevo s pištoljem i u čizmama je
Alojz Kramberger u činu majstora potkivača prvog reda što se vidi
na vrlo rijetkoj oznaci na rukavu. Do njega je vojnik s povezom na
oku, pištoljem i u obojcima s činom majstora potkivača drugog
rada. U praksi su nosili naziv strariji i mlađi majstor potkivač.

LOKACIJA:
Vojarna, Požega

Album: nepoznat

Categories: 40-te 20. st.

Tags: #domobranska vojska #Kramberger Alojz #militarije #obrt #oružje #potkivački obrt #uniforma

Više

Brijačka radnja Drage Jakovljevića

Brijačka radnja Drage Jakovljevića

Interijer brijačke radnje Drage Jakovljevića u Ovčarama koji
stoji u bijeloj kuti s desne strane, dok s lijeve stoje šegrt i dječak.
Lijepo su vidljivi detalji brijačkog namještaja. Vještina brijanja bila
je u to vrijeme još uvijek vrlo tražena, ap nije neobično da i mjesto
poput Ovčara ima svoju brijačnicu.

LOKACIJA: Ovčare, požeški kraj

Album: nepoznat

Categories: 60-te 20.st

Tags: #brijački namještaj #brijački pribor #brijačnica #interijer #Jakovljević Drago #moda #obrt #Ovčare #radna odjeća #šegrt #prskalica

Više
×