Klub čitatelja vlastite prošlosti
Prošlost nekog kraja ne čine samo znameniti ljudi nego i svi mi
0   /   100

Pečenje vola za vrijeme festivala

Pečenje vola za vrijeme festivala

Pečenje vola za vrijeme festivala

Na glavnom Trgu Svetog Trojstva vidimo pripremanje vola
pečenjem na ražnju. Oko improviziranog ložišta je nekoliko stolova
i otvorene boce do pola popijenog piva. Dva čovjeka sjede na klupi
i okreću ražanj s volanom. Oko njih, te u pozadini su ljudi i
prijevozna sredstva u prolazu. Lijepo se vide fasade zgrada
sjeverne strane Trga Svetog Trojstva koji je ukrašen zastavama sa
socijalističkim obilježjima.

LOKACIJA: Trg Svetog Trojstva, Požega

Album: nepoznat

Categories: 80-te 20. st.

Tags: #80te 20. st. #arhitektura #hrana i piće #pečenje vola #priredba #Trg Svetog Trojstva #zastava

Više